1. COMPO
 2. Adatvédelmi Szabályzat

A COMPO Adatvédelmi Nyilatkozata

Köszönjük, hogy ellátogatott weboldalunkra! A COMPO nem csupán növényei gondozását és védelmét tekinti szívügyének. Számunkra az is kiemelt ügy, hogy személyes adatai gyűjtésekor és kezelésekor magánszférája védelmet élvezzen. Az alábbi információk keretében szeretnénk áttekintést nyújtani Önnek személyes adatai általunk történő kezeléséről, valamint az Ön adatvédelmi jogból eredő jogairól. Olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeket weboldalunk használata keretében az ügyfelektől/pályázóktól vagy érdeklődőktől (a továbbiakban: Ön) kapunk. Az, hogy mely esetben milyen adatokat kezelünk és hogyan használjuk fel őket, nagyrészt az igényelt, illetve szerződésben kikötött szolgáltatásoktól függ, ezért a tájékoztató nem minden része alkalmazható Önre.

Mely adatkezelő kezeli az adatokat és kihez fordulhatok?

Adatkezelő:

COMPO GmbH
48157 Münster, Gildenstraße 38.
Telefon: 0251/ 3722 0
E-mail: international@compo.de


Az ADATVÉDELEM szó feltüntetésével a fenti címen vagy a Datenschutz@compo.de e-mail címen fordulhat vállalati adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

1. Milyen célokból kezeljük adatait (az adatkezelés célja) és milyen jogalapon?

A személyes adatokat az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) és a szövetségi adatvédelmi törvényben (BDSG) foglalt rendelkezésekkel összhangban kezeljük.

a) szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Az adatkezelés történhet Önnel mint ügyfelünkkel kötött szerződés végrehajtása vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása keretében.

b) az érdekek mérlegelése keretében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Amennyiben szükséges, a tényleges szerződésteljesítésen túl saját jogos érdekeink vagy harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítése céljából kezelhetjük adatait. Példák:

 • szükségletelemzésre szolgáló eljárások felülvizsgálata és optimalizálása az ügyfelek közvetlen megszólítása céljából,
 • reklám vagy piac- és közvélemény-kutatás, feltéve, hogy Ön nem tiltakozott adatai felhasználása ellen,
 • jogi igények érvényesítése és jogviták keretében történő védekezés,
 • a vállalat informatikai biztonságának és műveleteinek garantálása,
 • az üzletmenet irányítását, valamint termékek és szolgáltatások továbbfejlesztését célzó intézkedések

c) az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Amennyiben hozzájárulását adta személyes adatai konkrét célokból (pl. marketingcélokból, hírlevélküldés céljából) történő kezeléséhez, hozzájárulása alapján jogszerűnek minősül ez az adatkezelés.

d) jogszabályi előírások alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) vagy közérdekből (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

Ezenkívül különböző jogi kötelezettségek, vagyis jogszabályi követelmények (pl. adótörvények) hatálya alá tartozunk. Az adatkezelés céljai közé tartozik többek között az adóügyi ellenőrzési és bevallási kötelezettség stb.

e) munkaviszony létesítése keretében (GDPR 88. cikk, figyelemmel a BDSG 26. § (1) bekezdésére is)

Amennyiben Ön pályázik nálunk, szintén sor kerülhet személyes adatai kezelésére.

2. Mit jelent mindez pontosan weboldalunk rendelkezésre bocsátása és az ott rendelkezésre álló szolgáltatások szempontjából?

2.1 A weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása

Internetes oldalunk minden egyes megnyitásakor rendszerünk automatizált módon rögzíti az oldalt megnyitó számítógép számítógépes rendszerétől érkező adatokat és információkat. Ennek során az alábbi adatokat rögzítjük:

 1. a böngésző típusával és a használt verzióval kapcsolatos információk
 2. a felhasználó operációs rendszere
 3. a felhasználó internetszolgáltatója
 4. a felhasználó IP-címe
 5. a hozzáférés dátuma és pontos ideje
 6. azok a weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere eljut weboldalunkra
 7. azok a weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere a mi weboldalunkon keresztül nyitott meg

Az adatokat rendszerünk naplófájljaiban is tároljuk. Ezeket az adatokat nem tároljuk a felhasználó más személyes adataival együtt. Az adatok naplófájlokban történő átmeneti tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Az IP-cím rendszer által történő átmeneti tárolása azért szükséges, hogy el tudjuk küldeni a weboldalt a felhasználó számítógépére. Ehhez el kell mentenünk a felhasználó IP-címét a munkamenet időtartamára. A naplófájlokat a weboldal működőképességének biztosítása érdekében tároljuk. Az adatok ezenkívül a weboldal optimalizálására és informatikai rendszereink biztonságának garantálására szolgálnak. E körben nem kerül sor az adatok marketingcélokból történő elemzésére. Ezek a célok olyan adatkezelésnek minősülnek, amelyhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében jogos érdekünk fűződik. Az adatokat töröljük, ha már nincs szükség rájuk annak a célnak az eléréséhez, amelyből gyűjtöttük őket. A weboldal rendelkezésre bocsátása esetében ez akkor következik be, amikor véget ér az adott munkamenet.

Az adatoknak a weboldal rendelkezésre bocsátása céljából történő rögzítése és az adatok naplófájlokban történő tárolása elengedhetetlenül szükséges az internetes oldal üzemeltetéséhez. A felhasználónak tehát nincs lehetősége tiltakozni.

2.2. Cookie-k és hasonló technológiák

Az adatokat a Cookiebot szolgáltatja.

2.3 Kapcsolatfelvételi űrlap és e-mailben történő kapcsolatfelvétel

Internetes oldalunk elektronikus kapcsolatfelvételre használható kapcsolatfelvételi űrlapokat tartalmaz. Ha Ön él ezzel a lehetőséggel, továbbítással megkapjuk és tároljuk a beviteli maszkban megadott adatait. Ezek az adatok a következők:

 • utónév
 • második utónév
 • vezetéknév
 • e-mail cím
 • utca, házszám
 • irányítószám
 • helység
 • telefonszám (kérdések esetén)
 • telefax
 • az Ön üzenete/kérdése
 • kép

Az űrlap elküldésének keretében hozzájárulását kérjük adatai kezeléséhez, és felhívjuk a figyelmet erre az adatvédelmi nyilatkozatra.
Ehelyett a megadott e-mail címen is felveheti velünk a kapcsolatot. Ebben az esetben az Ön által küldött e-mailben található személyes adatokat tároljuk. E körben nem kerül sor harmadik felek részére történő adattovábbításra. Az adatokat kizárólag a kapcsolattartással összefüggő ügyintézésre használjuk fel.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, amennyiben Ön hozzájárulását adta. Az e-mail-küldés során továbbított adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Amennyiben az e-mailben történő kapcsolatfelvétel szerződéskötésre irányul, az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

A beviteli maszkban megadott személyes adatok kezelése kizárólag a kapcsolatfelvétellel összefüggő ügyintézés célját szolgálja. E-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén szükséges jogos érdek fűződik az adatkezeléshez. A küldés során kezelt egyéb személyes adatok célja, hogy megakadályozzuk a kapcsolatfelvételi űrlapunkkal kapcsolatos visszaéléseket, és garantáljuk információtechnológiai rendszereink biztonságát.

Az adatokat töröljük, ha már nincs szükség rájuk annak a célnak az eléréséhez, amelyből gyűjtöttük őket. A kapcsolatfelvételi űrlap beviteli maszkjából származó, valamint az e-mailben elküldött személyes adatok tekintetében ez akkor következik be, amikor véget ér az Önnel mint felhasználóval folytatott mindenkori kapcsolattartás. Erre akkor kerül sor, amikor a körülmények arra engednek következtetni, hogy sikerült kimerítően tisztázni az adott tényállást.

Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. Amennyiben e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, bármikor tiltakozhat személyes adatai tárolása ellen. Ebben az esetben nem folytatható a kapcsolattartás. Kérjük, ezzel kapcsolatban küldjön nekünk e-mailt az international@compo.de címre. Ebben az esetben töröljük a kapcsolatfelvétel során tárolt személyes adatokat, feltéve, hogy nem vonatkoznak rájuk jogszabályban előírt megőrzési határidők.

2.4 Személyes adatok átadása szolgáltatóknak

A szerződéses partnereink által műszaki támogatás keretében nyújtott szolgáltatások igénybevétele vagy a tárhelyszolgáltatóinkkal való együttműködés során is előfordulhat például, hogy ezek a szolgáltatók betekintést nyerhetnek a személyes adatokba.

Jelenleg a következő szolgáltatókkal működünk együtt az alábbi okokból kifolyólag:

 

iQuer: Tárhelyszolgáltató
A iQuer a tárhelyszolgáltatónk. Adatvédelmi tájékoztatójukat a https://www.iquer.net/datenschutz oldalon találja.

 

Nexum/ adminisztratív, hibaelhárítással és műszaki támogatással kapcsolatos szolgáltatások

 

A Nexum informatikai tanácsadást nyújt cégünknek. A vállalat székhelye Németországban található. Adatvédelmi nyilatkozatát a https://www.nexum.de/en/privacy oldalon találja.

 

Amennyiben ezek a szolgáltatók kezelik az Ön személyes adatait, az rendszerint csak olyan adatokat érint, amelyeket például elektronikus kapcsolatfelvétel céljából vagy korábban már említett egyéb okokból bocsátott rendelkezésünkre.

Adatai fenti célokból történő, ideiglenes kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. A szolgáltatóinkkal való együttműködés hiányában nem tudjuk a kínált szolgáltatásokkal egybekötve biztosítani Önnek internetes oldalunk látogatását.

A személyes adatok kezelésének célja az Önnel e-mailben folytatott levélváltás fenntartása, valamint internetes oldalunk rendelkezésre bocsátása.

Az adatokat töröljük, ha már nincs szükség rájuk annak a célnak az eléréséhez, amelyből gyűjtöttük őket. Műszaki támogatáshoz kapcsolódó szolgáltatás esetén a szolgáltató közvetlenül annak befejezését követően törli az adatokat. Kérjük, e tekintetben vegye figyelembe a fenti 2. pontban az adatkezeléssel, valamint a tiltakozás és a kikapcsolás lehetőségeivel kapcsolatban foglaltakat is.

3. Milyen jogokat érvényesíthet?

Minden érintett személyt megilleti a GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog, a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog, a GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog, a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog, a GDPR 21. cikkéből eredő tiltakozáshoz való jog, valamint a GDPR 20. cikkéből eredő adathordozhatósághoz való jog. A hozzáférési jogra és a törléshez való jogra a BDSG 34. és 35. §-a szerinti korlátozások irányadók. Ezen túlmenően megilleti őket az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga (GDPR 77. cikk, figyelemmel a BDSG 19. §-ára is).

Ön bármikor visszavonhatja tőlünk a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez érvényes a GDPR hatálybalépése, vagyis a 2018. május 25-e előtt velünk szemben tett hozzájáruló nyilatkozatok visszavonására is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszavonás csak jövőbeni hatállyal történhet. A visszavonás előtt végzett adatkezeléseket nem érinti.

Kérjük, ezzel kapcsolatban forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

4. Rendelkezésre kell bocsátanom személyes adataimat?

Üzleti kapcsolatunk keretében Önnek csak azokat a személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania, amelyek az üzleti kapcsolat létrejöttéhez és teljesítéséhez, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyek gyűjtésére jogszabály kötelez bennünket.  Ezen adatok hiányában többnyire kénytelenek leszünk megtagadni a szerződés megkötését, vagy nem tudjuk többé végrehajtani és adott esetben meg kell szüntetnünk a meglévő szerződést.

5. Sor kerül automatizált döntéshozatalra?

Nem. Jelenleg nem alkalmazunk a GDPR 22. cikke szerinti automatizált döntéshozatalt üzleti kapcsolat létesítéséhez és teljesítéséhez. „Profilalkotásra“ nem kerül sor.

6. Tájékoztatás az Önt a GDPR 21. cikke szerint megillető, tiltakozáshoz való jogról

Tiltakozáshoz való jog egyedi ügyekben
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (közérdekből történő adatkezelés) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (érdekek mérlegelése alapján történő adatkezelés) alapuló kezelése ellen; ez érvényes az ezen a rendelkezésen alapuló, GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásra is.Amennyiben Ön tiltakozik, nem kezeljük tovább személyes adatait, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


A tiltakozás címzettje
A „tiltakozás“ szó tárgysorban való feltüntetésével, valamint nevének, címének és születési dátumának megadásával az alábbi címzetthez intézve, informálisan nyújthatja be a tiltakozást:
COMPO GmbH
Gildenstraße 38, 48157 Münster
0251/ 3277 0
international@compo.de

7. További információk

Amennyiben olyan információkra lenne szüksége, amelyeket az itt közzétett adatvédelmi nyilatkozat nem tartalmaz, vagy amennyiben egy bizonyos kérdéssel kapcsolatban további felvilágosítást kér, forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Szívesen segít Önnek.